Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Został podpisany protokół uzgodnień - bezpieczeństwo przede wszystkim

Skauci Europy, 2018-06-25

21 czerwca 2018r. podczas spotkania przedstawicieli organizacji harcerskich, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Głównego Policji został podpisany protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.

"Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami" jest efektem długiej współpracy przedstawicieli służb i organizacji harcerskich w celu wspólnego wypracowania rozwiązań służących bezpieczeństwudzieci i młodzieży wypoczywających na obozach. Wspólne ustalenia zostały zebrane w Protokole, który zawiera zasady i procedury,które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych stron protokołu.

Dziękujemy wszystkim naszym szefowym i szefom, którzy z niezwykłym zaangażowaniem organizują obozy letnie drużyn oraz gromad, będące podsumowaniem rocznej pracy wychowawczej.

Materiał ze spotkania można zobaczyć tutaj.