Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
I Niedziela Wielkiego Postu - słowo duszpasterza

Duszpasterz Krajowy Skautów Europy, 2019-03-10

W dwie pierwsze niedziele Wielkiego Postu Kościół niezależnie od cyklu czytań mszalnych zawsze czyta ewangelię o tych samych wydarzeniach. W pierwszą niedzielę o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni, w drugą niedzielę o przemienieniu Pańskim. Dlaczego tak jest? Widocznie te dwa wydarzenia z Ewangelii niosą w sobie tak ważną prawdę, która najlepiej pokazuje jak dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu.

W czytaniach I Niedzieli Wielkiego postu ewangelista Łukasz przekazuje nam, że Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i był wiedziony przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła.  

Nie wiem czy kiedykolwiek byliście na pustyni, widok robi wrażenie. Nieprzebrane przestrzenie gorącego piasku, ostro świecące słońce a w nocy bardzo niska temperatura i wielki chłód. Pustynia to miejsce, które jest bardzo nieprzyjazne dla człowieka, dla jakiekolwiek formy życia. Jest to miejsce, na którym prawie nic nie rośnie za wyjątkiem niewielu oaz, gdzie można znaleźć wodę. Na pustyni łatwo można stracić swoje ziemskie życie.  

Czas Wielkiego Postu to taki czas pustyni, kiedy Boży Duch chce nas wyprowadzić na naszą duchową pustynię życia. Jest to czas walki i zmagania się ze samym sobą, kiedy mamy stanąć w prawdzie sami o sobie wobec Boga, z naszymi wszystkimi ludzkimi słabościami, grzechami i wadami. Nie bójmy się zobaczyć swojej grzeszności i słabości, często może bezradności wobec nich. Po prostu tacy jesteśmy, ale najważniejsze jest to, że chcemy to przekuć na cnotę i dobro. Jak mówił św. Paweł: "moc w słabości się doskonali" (2Kor 12,9).  Jest to czas, kiedy również przyjdzie do nas zły duch i będzie chciał nas sobie podporządkować, odwieść nas od dobra, które się będzie działo w naszym życiu. Jezus jednak zostawia nam wskazówki jak pokonać złego Ducha, nie swoją mocą, siłą czy sprytem, ale Słowem Bożym i swoja bliskością z Bogiem. Jezus nie podejmuje dyskusji ze złym, ale w każdej sytuacji pokusy odwołuje się do tego czego chce Jego Ojciec i to wypełnia bez dyskusji.  

Owocnej walki ze swoją grzesznością i słabością oraz owocnego pogłębiania więzi z Panem Bogiem, a wówczas jak Izraelici po przejściu przez pustynię oczyszczeni z naszej słabości wejdziemy w nowe życie, do Ziemi Obiecanej.